Antwerpse baardkriel

De Antwerpse baardkriel is ongeveer in 1880
ontstaan in België. Bij dit kleine, gedrongen
kippenras is - vanaf de zijkant gezien - de voorste
helft van het lichaam de totaalindruk. Het diertje
heeft een volle baard die het  al rijkelijk
aanwezige halsbehang ook nog eens opdrukt.
Hierdoor lijkt het alsof de kip een enorm dikke
nek heeft. De Antwerpse baardkriel is vrij laag
gesteld en draagt de vleugels laag.
Barnevelder

De Barnevelder is een middelzwaar
ras met een holronde ruglijn. Dit dier
is bekend vanwege de productie van
grote, zeer donkerbruine eieren.
Dit Nederlandse hoenderras heeft
zijn oorsprong in Barneveld. Het ras
is ontstaan in het midden van de 19e
eeuw door inkruising van zware
Aziatische rassen zoals Cochin,
Brahma's, Langshans en Maleiers.
Twents Hoen

Twentse hoenders zijn sierlijke en slank gebouwde middelgrote
hoenders met een opgerichte houding. Het ras is middelhoog
gesteld en van het land-/vechthoentype. Het dier heeft een
uitdagende houding en heeft krap aanliggende bevedering.
Eind 19e eeuw is in het oosten van Twente uit kruisingen van
Maleiers met landhoenders en later met de Leghorn ontstaan.
De krielvorm is pas rond 1940 voor het eerst geëxposeerd.
Hollands Kuifhoen

Een sierlijk landhoen met opmerkelijke
kuif, weelderige sierbevedering en
contrastrijke kleuren. Opgericht van
houding met slecht weinig afhellende
rug. De dwergvorm is voor het eerst
rond 1917 geshowd.
kip-met-kuikens
Hollandse kriel
Noord-Hollands Hoen

Het Noord-Hollandse hoen, ook wel bekend als
Noord-Hollandse Blauwe is een zwaar en breed, iets
gerekt vleesras met een tamelijk losse bevedering.
Rond 1900 is dit ras in Noord-Holland ontstaan. De
krielvorm is eveneens in Nederland ontstaan, maar
voor het eerst in Duitsland geshowd.
Zijdehoen

Een klein, gedrongen hoen met rijke, zijdeharige bevedering,
purperkleurige kopversierselen, matig bevederde benen, vijf tenen,
kuif en zowel met als zonder baard erkend. Dit ras staat bekend om
zijn grote betrouwbaarheid wat betreft het uitbroeden van eieren.
Oorsprong: Oost-Azië, China in het bijzonder. De zijdehoenkrielen
komen uit Nederland.
Drents Hoen

Het Drents hoen is een licht gebouwd hoen. Naast het
normale Drents Hoen komt ook de bolstaart variant voor,
dat zijn staartloze dieren.
Dit ras heeft zijn oorsprong in de provincie Drente, waar ze
al in de 17e en 18e eeuw voorkwamen. Het Drents Hoen is
nauw verwant met de Oost Friese Meeuwen, Groninger
Meeuwen en Friese Hoenders.
haan
Barnevelder krielhaan
Barnevelder krielhaan
Noordhollandse
blauwe
Chinese
zijdehoenhaan